Nyheter

Ny utgåva

Fornsvenska legendariet har utkommit i nyutgåva av prof. Per-Axel Wiktorsson som nr 102 i Serie 1. Svenska skrifter. Arbetet består av fyra volymer och har tryckts i samarbete med Skara stiftshistoriska sällskap.

Årsmöte

Svenska fornskriftsällskapets årsmöte 2020 kommer att äga rum onsdagen den 6 maj kl. 17 i Arkivcentrums föreläsningssal, von Kraemers allé 19, Uppsala. Efter årsmötesförhandlingarna håller prof. Per-Axel Wiktorsson ett föredrag om Fornsvenskt legendarium.