Nyheter

Årsmöte

Svenska fornskriftsällskapets årsmöte 2017 ägde rum den 3 maj. Efter årsmötesförhandlingarna höll professor emeritus Lars Wollin föredrag under titeln Det humanistiska bibelverket. En textkvartett i reformationsepoken.   Årsmötet 2018 kommer att äga rum den 2 maj.