Kontakt

Ordförande

Doc. Börje Westlund, borje.westlund@telia.com

Sekreterare

Doc. Lasse Mårtensson, lasse.martensson@hig.se

Övriga ledamöter

  • Doc. Roger Andersson, roger.andersson@historia.su.se
  • Prof. Lars-Erik Edlund, lars-erik.edlund@nord.umu.se
  • Prof. em. Bo Ralph, bo.ralph@svenskaakademien.se
  • Doc. Sara Risberg, sara.risberg@riksarkivet.se
  • Fil. dr Zeth Alvered (adjungerad ledamot, skattmästare), zeth.alvered@nordiska.uu.se

Redaktion

Roger Andersson, Lasse Mårtensson och Sara Risberg

Vid frågor om medlemskap, publikationer etc.

Kontakta Sällskapets sekreterare Lasse Mårtensson.

Sällskapets postadress

Svenska fornskriftsällskapet
c/o Seminariet för nordisk namnforskning
Box 135
SE-751 04 Uppsala

Tekniskt ansvarig för denna webbplats

Marco Bianchi, marco@limakom.se