Årsmöte

Svenska fornskriftsällskapets årsmöte 2020 kommer att äga rum onsdagen den 6 maj kl. 17 i Arkivcentrums föreläsningssal, von Kraemers allé 19, Uppsala.

Efter årsmötesförhandlingarna håller prof. Per-Axel Wiktorsson ett föredrag om Fornsvenskt legendarium.

 

Kommentera