Årsmöte 2022

Svenska fornskriftsällskapets årsmöte 2022 gick av stapeln den 3 maj 2022. Efter årsmötesförhandlingarna höll prof. em. Per-Axel Wiktorsson föredrag om sin utgåva av Fornsvenska legendariet. Därefter serverades supé.

Årsmöte 2020

Som tidigare meddelats hade vi hoppats kunna genomföra det uppskjutna årsmötet på plats i Uppsala under hösten, men situationen är fortfarande sådan att detta inte låter sig göra. Vi genomför därför årsmötet på ett förenklat sätt i form av en e-postenkät, som ska besvaras senast den 15 september 2020. Enkäten skickas ut till medlemmar som [Fortsätt …]

Ny utgåva

Fornsvenska legendariet har utkommit i nyutgåva av prof. Per-Axel Wiktorsson som nr 102 i Serie 1. Svenska skrifter. Arbetet består av fyra volymer och har tryckts i samarbete med Skara stiftshistoriska sällskap.

Årsmöte

Svenska fornskriftsällskapets årsmöte 2020 kommer att äga rum onsdagen den 6 maj kl. 17 i Arkivcentrums föreläsningssal, von Kraemers allé 19, Uppsala. Efter årsmötesförhandlingarna håller prof. Per-Axel Wiktorsson ett föredrag om Fornsvenskt legendarium.