Årsmöte

Svenska fornskriftsällskapets årsmöte 2018 ägde rum den 2 maj. Efter årsmötesförhandlingarna höll fil. dr Elin Andersson föredrag under titeln Gråbrödernas diarium. Ett vittnesbörd från senmedeltidens Stockholm.   Årsmötet 2019 kommer att äga rum den 8 maj.