Bli medlem

Medlem i sällskapet kan vara antingen ständig eller årligt betalande.

Ständig medlem – som måste vara en fysisk person – får, förutom den löpande utgivningen, också tidigare utgivna arbeten (med undantag för en del utgångna).

Årligt betalande medlem, som kan vara antingen fysisk eller juridisk person, får endast den löpande utgivningen men har möjlighet att köpa äldre arbeten med 20% rabatt.

För ständigt medlemskap betalar man för närvarande 4 000 kronor, för årligt 200 kr/år.

Anmäl ditt intresse till Oliver Blomqvist.