Lars Wollin: Det humanistiska bibelverket

Lars Wollin: Det humanistiska bibelverket. Kring den nordiska reformationens bibelöversättning. 2024. Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet, Serie 1, Svenska skrifter 105. 409 pp. ISBN 978-91-979881-9-3. The study is a piece of philology, combined with historical translation studies. It is intended to update, further develop and partly revalue the conception of the Swedish and Danish Reformers’ [Fortsätt …]

Lasse Mårtensson: Tungulus i fyra textvittnen

Mårtensson, Lasse. Tungulus i fyra textvittnen. En fallstudie i senmedeltida texttradering. Uppsala 2022. Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet, Serie 1, Svenska skrifter 104. 233 pp. ISBN 978-91-979881-8-6. The present monograph deals with the A-redaction of the Old Swedish text Tungulus/ Tundalus. This work is a translation and/or adaption of the Latin text Visio Tnugdali, present [Fortsätt …]

Roger Andersson, Ingela Hedström, Dag Retsö: Nya studier i outgivna fornsvenska handskrifter

Roger Andersson, Ingela Hedström och Dag Retsö. Nya studier i outgivna fornsvenska handskrifter. Uppsala 2021. Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet, Serie 1, Svenska skrifter 103. 148 pp. ISBN 978-91-979881-7-9   This volume contains three essays presenting investigations on various aspects of previously unedited texts or text fragments in Old Swedish. In the first contribution, Ingela [Fortsätt …]

Maria Arvidsson: En handskrifts tillkomst- och brukshistoria

Arvidsson, Maria. En handskrifts tillkomst- och brukshistoria. En närstudie av Cod. Holm. A 49 (Nådendals klosterbok). Uppsala 2017. Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet, Serie 1, Svenska skrifter 101. viii + 264 pp. ISBN 978-91-979881-5-5. The present study is a codicological and textual investigation of Codex Holmiensis A 49 (Nådendals klosterbok), a large medieval (c. 1450) manuscript, written almost entirely in old [Fortsätt …]

Patrik Åström: Tendensen i Kristoffers landslag

Åström, Patrik. Tendensen i Kristoffers landslag. (The Tendency in Kristoffers landslag.) Uppsala 2016. Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet, Serie 1, Svenska skrifter 100. 168 pp. ISBN 978-91-979881-4-8. Just before Christopher of Bavaria took office as king of Sweden in 1442 a revision was made of the Common Law (”Magnus Erikssons landslag”). This revision, later called [Fortsätt …]

Patrik Åström: Vattenmärken i svenska medeltida laghandskrifter och Uppsala universitetsbiblioteks medeltida pappersbrev

Patrik Åström, Vattenmärken i svenska medeltida laghandskrifter och Uppsala universitetsbiblioteks medeltida pappersbrev (Wasserzeichen in schwedische mittelalterliche Rechtshandschriften und in die mittelalterliche Papierbriefsammlung der Universitätsbibliothek zu Uppsala). Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet. Serie 1. Svenska skrifter 99. 200 pp. ISBN 978-91-979881-3-l. This volume in Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet is a catalogue of 325 watermarks in [Fortsätt …]

Evert Melefors (utg.): Senmedeltida kopparutvinning i Åtvidaberg speglad i räkenskaper från 1500-talets början

Senmedeltida kopparutvinning i Åtvidaberg speglad i räkenskaper från 1500-talets början, utg. av Evert Melefors. Uppsala 2013. (Copper mining in Åtvidaberg reflected in Late medieval accounts). Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet. Serie 1. Svenska skrifter 98. 143 pp. ISBN 978-91-979881-2-4. This is a commented edition of a series of Late medieval (1500- 1513?) accounts connected to [Fortsätt …]

Lovén & Gejrot: Historieskrivning vid Uppsala domkyrka under högmedeltiden

The parchment volume C 92 in Uppsala university library contains a catalogue of popes, a list of bishops and archbishops in Uppsala, a Swedish regnal list and an annal. The four texts were written at Uppsala cathedral by one hand, with later additions by other hands. The bishops’ and kings’ lists were written around 1290, the catalogue of popes and the annal around 1305. The annal later became the starting point for the memorial book of Vadstena abbey, but it must have been kept in Uppsala at least until 1344 …

[Fortsätt ...]