Kontakt

Ordförande

Prof. Roger Andersson, roger.andersson@su.se

Sekreterare

Fil. dr Oliver Blomqvist, oblomqvist@hotmail.com

Övriga ledamöter

  • Prof. Lars-Erik Edlund, lars-erik.edlund@nord.umu.se
  • Prof. em. Bo Ralph, bo.ralph@svenskaakademien.se
  • Doc. Sara Risberg, sara.risberg@riksarkivet.se
  • Fil. dr Ingela Hedström (skattmästare), ingela.hedström@riksarkivet.se
  • Fil. dr Zeth Alvered, zeth.alvered@bredband.net

Redaktion

Roger Andersson, Oliver Blomqvist, Ingela Hedström och Sara Risberg

Vid frågor om medlemskap, publikationer etc.

Kontakta Sällskapets sekreterare Oliver Blomqvist.

Bokbeställningar:  http://fornskriftsallskapet.bokorder.se/

Sällskapets postadress

Svenska fornskriftsällskapet
c/o Medeltida källutgivning, Riksarkivet
Box 7223
SE-187 13 Täby

Tekniskt ansvarig för denna webbplats

Marco Bianchi, marco@limakom.se