Ny utgåva

Fornsvenska legendariet har utkommit i nyutgåva av prof. Per-Axel Wiktorsson som nr 102 i Serie 1. Svenska skrifter. Arbetet består av fyra volymer och har tryckts i samarbete med Skara stiftshistoriska sällskap.