Årsmöte 2020

Som tidigare meddelats hade vi hoppats kunna genomföra det uppskjutna årsmötet på plats i Uppsala under hösten, men situationen är fortfarande sådan att detta inte låter sig göra. Vi genomför därför årsmötet på ett förenklat sätt i form av en e-postenkät, som ska besvaras senast den 15 september 2020.

Enkäten skickas ut till medlemmar som anmält sin e-postadress, men kan även nås via denna länk.

Kommentera