Serie 4:1–5

5. Register till samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet 1844-2000. Utgivna skrifter och däri använda fornsvenska handskrifter. Utarbetat av Patrik Åström. 2003.

4. Isak Collijn: Fornsvensk bibliografi. Supplement 2. Förteckning över Sveriges medeltida bokskatt på modersmålet 1918–1944 samt därtill hörande litterära hjälpmedel. 1945–48.

3. Robert Geete: Fornsvensk bibliografi. Supplement. Förteckning öfver Sveriges medeltida bokskatt på modersmålet 1901–1917 samt därtill hörande litterära hjälpmedel jämte bihang: Kalendarium Svecicum. 1919. Utgånget.

2. Robert Geete: Fornsvensk bibliografi. Förteckning öfver Sveriges medeltida bokskatt på modersmålet samt därtill hörande litterära hjälpmedel. 1903. Utgånget.

1. G. E. Klemming: Sveriges dramatiska litteratur till och med 1875. Bibliografi. 1863–79.

Kommentera