Serie 3:1–5

5. Lärdomber och skämptan. Medieval Swedish Literature Reconsidered. Ed. by Massimiliano Bampi and Fulvio Ferrari. 2008.

4. Displaced Texts. An Old Swedish Birgittine Revelation in Copenhagen, GkS 1154 fol. and Three Sermons in Vienna, Cod. Vind. 13013. Ed. by Jonathan Adams. 2008.

3. Två senmedeltida räkenskapsböcker. Folke Gregerssons (Lillie) gårdsräkenskaper för Lindö (?) m.m. 1496––1501 eller senare och Britta Hansdotters (Tott) på Åkerö uppbörds- och utgiftsböcker 1507/1508––1511/1512. Utg. med kommentar och register av Zeth Alvered. 2000.

2. Smärre texter och undersökningar 2. Utg. av Börje Tjäder. 1998.

1. Smärre texter och undersökningar 1. [Utg. av Börje Tjäder.] 1993.