Serie 1:1–91

91. Ulrika Djärv: Fornsvenskans lexikala kodifiering i Söderwalls medeltidsordbok. 2009.

90. Heliga Birgittas originaltexter. Utg. av Bertil Högman. Nytryck (med en rättelse). 2009.

89. Jonas Carlquist: Vadstenasystrarnas textvärld. Studier i systrarnas skriftbrukskompetens, lärdom och textförståelse. 2007.

88. Helena Wistrand: Bebrevat i Närke. Medellågtyska importord i fornsvenska brev ur regionalt perspektiv. 2006.

87. Wars Herra Pino bok. Vadstenasystrarnas bordsläsningar enligt Cod. Holm. A 3. Utg. av Jonas Carlquist. 2006.

86. Sermones sacri Svecice. The Sermon Collection in Cod. AM 787 4o. Ed. by Roger Andersson. 2006.

85. Biskop Hans Brasks registratur. Textutgåva med inledning av Hedda Gunneng. 2003.

84. Heliga Birgittas uppenbarelser bok 7 efter Cod. Ups. C 61. Diplomatarisk utgåva med kommenterande inledning av Inger Lindell. 2000.

83. Gregers Matssons kostbok för Stegeborg 1487–1492. Utg. med kommentar och register av Zeth Alvered. 1999.

82. Gregers Matssons räkenskaper. Utg. med kommentar och register av Zeth Alvered. 1996.

81. Jonas Carlquist: De fornsvenska helgonlegenderna. Källor, stil och skriftmiljö. 1996.

80. Book V of St Birgitta’s Uppenbarelser. Ed. from Ms Cod. Ups. C 61 by Bridget Morris. 1991.

79. Nils Jörgensen: Studier över textstrukturen i medeltida svensk historiografi. 1990.

78. Magnus Erikssons landslag enligt Cod. Ups. B 23. Utg. av Per-Axel Wiktorsson. 1989.

77. Carl Ivar Ståhle: Studier över Östgötalagen. Efter författarens efterlämnade manuskript utg. av Gösta Holm. 1988.

76. Nils Jörgensen: Studier över syntax och textstruktur i nordiska medeltidslagar. 1987.

75. Peder Månssons Bondakonst jämte parallelltexter utg. med inledning och kommentar av John Granlund. 1983.

74:2. Lars Wollin: Svensk latinöversättning 2. Förlagan och produkten. 1983.

74:1. Lars Wollin: Svensk latinöversättning 1. Processen. 1981.

73. Bertil Ejder: Det bibliska materialet i de östnordiska postillorna på folkspråken. 1976.

72. Vadstena klosters två äldsta jordeböcker. Med inledning och språklig kommentar utg. av Anna Larsson. 1971.

71. Den fornsvenska dikten om ett gyllene år. Utg. av Gunnar Blomqvist. 1970.

70. Upplandslagen enligt Cod. Holm. B 199 och 1607 års utgåva. Utg. av Sam. Henning. 1967.

69:2. Lennart Moberg: Konungastyrelsen. En filologisk undersökning. 1984.

69:1. En nyttigh bok / om konnunga styrilse och höfdinga. Johannes Bureus utgåva 1634. Utg. av Lennart Moberg. 1964.

68. Erikskrönikan enligt Cod. Holm. D 2 jämte avvikande läsarter ur andra handskrifter. Utg. av Rolf Pipping. Nytryck (med ett tillägg). 1963.

67. Jostein Gussgard: To fragmenter på svensk av Den hellige Birgittas skrifter. 1961.

66. Sam. Henning: Skrivarformer och Vadstenaspråk i Siælinna thrøst. En textkritisk och filologisk undersökning. 1960.

65. Enköpings stads tänkeböcker 1540–1595. Utg. av Sven Ljung. 1960–66.

64. K. G. Ljunggren: En fornsvensk och några äldre danska översättningar av Gutasagan. 1959.

63. Karl Magnus enligt Codex Verelianus och Fru Elins bok. Utg. av David Kornhall. 1957.

62:3. Bibelöversättningarna av år 1536. Utg. av Gunnar Sjögren. 3. Jesu Syrach book. 1960.

62:2. Bibelöversättningarna av år 1536. Utg. av Gunnar Sjögren. 2. Salomons ordspråk och Salomos wijsheet. 1958.

62:1. Bibelöversättningarna av år 1536. Utg. av Gunnar Sjögren. 1. Dauidz psaltare. 1956.

61. Flores och Blanzeflor. Kritisk upplaga. Utg. av Emil Olson. Nytryck (med ett Tillägg). 1956.

60. Fem Moseböcker på fornsvenska enligt Cod. Holm. A 1. Utg. av Olof Thorell. 1959.

59. Siælinna thrøst. Første delin aff the bokinne / som kallas Siælinna thrøst. Efter Cod. Holm. A 108 (f. d. Ängsö). Kritisk upplaga. Utg. av Sam. Henning. 1954.

58. Heliga Birgittas originaltexter. Utg. av Bertil Högman. 1951. Utgånget.

57. Kalmar stads tänkebok. Utg. av Ivar Modéer & Sten Engström. 1945––49. Utgånget.

56. Isak Collijn: Svenska fornskriftsällskapet 1843–1943. Historik. 1944.

55. Fornsvenska legendariet. Utg. av Valter Jansson. Häfte 1. 1938. (Oavslutat.) Utgånget.

54:2. K. F. Söderwall: Ordbok över svenska medeltids-språket. Supplement. O–Ö. Av Karl Gustav Ljunggren & Elias Wessén. 1953–73.

54:1. K. F. Söderwall: Ordbok över svenska medeltids-språket. Supplement. A–N. Av K. F. Söderwall, W. Åkerlund & K. G. Ljunggren. 1925–53.

53:4. Arboga stads tänkebok 4. 1534––1569. Utg. av Erik Noreen samt register till Arboga stads tänkebok av Sven Ljung. 1941–50. Häfte 9 utgånget.

53:3. Arboga stads tänkebok 3. 1493––1533. Utg. av Erik Noreen & Torsten Wennström. 1939––40.

53:2. Arboga stads tänkebok 2. 1473––1492. Utg. av Erik Noreen & Torsten Wennström. 1937––39.

53:1. Arboga stads tänkebok 1. 1451––1472. Utg. av Erik Noreen & Torsten Wennström. 1935––37. Häfte 1–2 utgånget.

52. Namnlös och Valentin. Kritische Ausgabe mit nebenstehender mittelniederdeutscher Vorlage hrsg. von Werner Wolf. 1934. Utgånget.

51. Upplandslagen enligt Codex Esplunda. Utg. av Sam. Henning. 1934.

50. Herr Ivan. Kritisk upplaga. Utg. av Erik Noreen. 1931. Utgånget.

49. Hertig Fredrik av Normandie. Kritisk upplaga på grundval av Codex Verelianus. Utg. av Erik Noreen. 1927. Utgånget.

48. Alanus de Rupe: Jungfru Marie psaltare (rosenkrans). Öfversättning från latinet, efter den enda kända handskriften, från 1534, med inledning utg. af Robert Geete. 1923––25. Häfte 1 utgånget.

47. Erikskrönikan. Enligt Cod. Holm. D 2 jämte avvikande läsarter ur andra handskrifter. Utg. av Rolf Pipping. 1921. Utgånget.

46. Flores och Blanzeflor. Kritisk upplaga. Utg. av Emil Olson. 1921. Utgånget.

45:4. Latinskt-svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20, hand 3. Utg. av Börje Tjäder. 1994.

45:2–3. Latinskt-svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av Erik Neuman. 1918––42. Häfte 1–3 utgånget.

45:1. Erik Neuman: Inledning till utgåvan av latinskt-svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av Börje Tjäder. 1973.

44. Natanael Beckman: Studier i outgivna fornsvenska handskrifter. 1917. Utgånget.

43. Peder Månssons skrifter på svenska. Efter handskrifter i Stockholm, Uppsala och Linköping med en inledning utg. af Robert Geete. 1913––15. Utgånget.

42. Hjalmar Lindroth: J. Th. Bureus, den svenska grammatikens fader. 1911––12. Utgånget.

41. Östgötalagens 1300-talsfragment. Utg. jämte inledning af Emil Olson. 1911.

40. Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451––1480. Efter handskrifter i Riksarkivet utg. av Karl Henrik Karlsson. 1908.

39. Upplands lagmansdombok 1490–1494. Efter en Uppsala-handskrift utg. af Karl Henrik Karlsson. 1907.

38. Svenska böner från medeltiden. Efter gamla handskrifter utg. af Robert Geete. 1907––09. Utgånget.

37. Södermannalagen efter Cod. Havn. Ny Kgl. Saml. 4:o. N:o 2237. Utg. af Karl Henrik Karlsson. 1904. Utgånget.

36. Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. En samling af moralteologiska traktater på svenska, författade af bl. a. Bonaventura, Thomas af Aquino, Ludvig den helige, Vadstena-abbedissan Ingeborg Gertsdotter m. fl. Efter gamla handskrifter utg. af Robert Geete. 1904––05.

35. Upplandslagen efter Ängsöhandskriften. Utg. af Otto von Friesen. 1902.

34. Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Efter gamla handskrifter utg. af Robert Geete. 1902.

33. Svenska kyrkobruk under medeltiden. En samling af utläggningar på svenska öfver kyrkans lärobegrepp, sakrament, ceremonier, botdisciplin m. m. Efter gamla handskrifter utg. af Robert Geete. 1900. Utgånget.

32. Hel. Mechtilds uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ). Öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Efter gamla handskrifter utg. af Robert Geete. 1899. Häfte 2 utgånget.

31. Speculum virginum – Jungfruspegel. Öfvers. från latinet af Mathias Laurentii, munk i Vadstena. Efter den enda kända handskriften utg. af Robert Geete. 1897––98.

30. Jungfru Marie örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Efter den enda kända handskriften med tillfogande af latinska originaltexten samt inledning utg. af Robert Geete. 1895.

29. Historia Trojana. En medeltidsroman om trojanska kriget från latinet öfversatt till svenska år 1529. Efter den enda kända handskriften utg. af Robert Geete. 1892.

28. Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887––89.

27:2:2. K. F. Söderwall: Ordbok öfver svenska medeltids-språket 2:2. Þ (TH)–Ö. Tillägg och rättelser. 1900––18. – Anm. till band 27: enstaka häften som saknas nytrycks successivt.

27:2:1. K. F. Söderwall: Ordbok öfver svenska medeltids-språket 2:1. M–T. 1891––1900.

27:1. K. F. Söderwall: Ordbok öfver svenska medeltids-språket 1. A–L. 1884––1918.

26. Läke- och örte-böcker från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1883––86.

25. Svenska medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881––82.

24. Gersons Lärdom huru man skall dö. Tryckt i Upsala 1514. Fotografiskt återgifven. 1881.

23:6–8. Svenska medeltidspostillor. Utg. av Bertil Ejder. 6–8. 1974––83.

23:4–5. Svenska medeltids-postillor. Efter gamla handskrifter utg. af Robert Geete. 4–5. 1905––10. Utgångna.

23:1–3. Svenska medeltids-postillor. Efter gamla handskrifter utg. af G. E. Klemming. 1–3. 1879––93.

22. Klosterläsning. Järteckensbok, Apostla gerningar, Helga manna lefverne, legender, Nichodemi evangelium. Efter gammal handskrift utg. af G. E. Klemming. 1877––78.

21. Joh. Gersons bok Om djefvulens frestelse. Öfversatt af Ericus Nicolai. Tryckt i Stockholm 1495. Fotografiskt återgifven efter det enda ex. 1876. Utgånget.

20. Skrifter till läsning för klosterfolk. Efter gamla handskrifter utg. af F. A. Dahlgren. 1875.

19. Själens tröst. Tio Guds bud förklarade genom legender, berättelser och exempel. Efter en gammal handskrift utg. af G. E. Klemming. 1871––73.

18. H. Susos Gudeliga snilles väckare (Horologium æternæ sapientiæ). Efter gamla handskrifter utg. af Rich. Bergström. 1868––70.

17:3. Svenska medeltidens rim-krönikor 3. Nya krönikans fortsättningar eller Sture-krönikorna. Fortgången af unions-striderna under Karl Knutsson och Sturarne. 1452––1520. Efter handskrifter utg. af G. E. Klemming. 1867––68.

17:2. Svenska medeltidens rim-krönikor 2. Nya eller Karls-krönikan. Början af unions-striderna samt Karl Knutssons regering. 1389––1452. Efter en original-handskrift utg. af G. E. Klemming. 1866.

17:1. Svenska medeltidens rim-krönikor 1. Gamla eller Eriks-krönikan. Folkungarnes brödrastrider med en kort öfversigt af närmast föregående tid. 1229––1319. Efter handskrifter utg. af G. E. Klemming. 1865.

16. Helige Bernhards skrifter i svensk öfversättning från medeltiden. Efter gamla handskrifter utg. af Harald Wieselgren. 1866.

15. Bonaventuras betraktelser öfver Christi lefverne. Legenden om Gregorius af Armenien. Efter gamla handskrifter utg. af G. E. Klemming. 1860.

14:1–5. Heliga Birgittas uppenbarelser. Efter gamla handskrifter utg. af G. E. Klemming. 1–5 (band 5: Bihang). 1857––84. Häfte 1–2 utgånget.

13. Skrå-ordningar. Samlade af G. E. Klemming. 1856. Utgånget.

12. Konung Alexander. En medeltids dikt från latinet vänd i svenska rim omkring år 1380 på föranstaltande af riksdrotset Bo Jonsson Grip. Efter den enda kända handskriften utg. af G. E. Klemming. 1862.

11. Hertig Fredrik af Normandie. En medeltids-roman. Efter gamla handskrifter på svenska och danska utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.

10. Sagan om Didrik af Bern. Efter svenska handskrifter utg. af Gunnar Olof Hyltén-Cavallius. 1850––54. Häfte 1–2 utgånget.

9:1–2. Svenska medeltidens bibel-arbeten. Efter gamla handskrifter utg. af G. E. Klemming. 1–2. 1848––53. Häfte 1 utgånget.

8. Daniel Hansson Hund till Romelberg: Konung Erik XIV:s krönika, på rim eller uti en visa författad. Efter äldre handskrifter utg. af Fredrik August Dahlgren. 1847.

7:1–3. Ett forn-svenskt legendarium, innehållande medeltids kloster-sagor om helgon, påfvar och kejsare ifrån det I:sta till det XIII:de århundradet. Efter gamla handskrifter utg. af George Stephens. 1–3. 1847––74. Häfte 1–5 utgånget.

6. Namnlös och Valentin. En medeltids-roman. Efter gamla handskrifter utg. af Gustaf Edward Klemming. 1846. Utgånget.

5. Herr Ivan Lejon-riddaren, en svensk rimmad dikt ifrån 1300-talet, tillhörande sago-kretsen om konung Arthur och hans runda bord. Efter gamla handskrifter utg. af J. W. Liffman & George Stephens. 1849. Utgånget.

4. Wadstena kloster-reglor. Efter gamla handskrifter utg. af Carl Ferdinand Lindström. 1845. Utgånget.

3. Peder Månssons Strids-konst och Strids-lag. Efter författarens handskrift utg. af Gunnar Olof Hyltén-Cavallius. 1845. Utgånget.

2. S. Patriks-sagan, innehållande S. Patrik och hans järtecken, Nicolaus i S. Patriks skärseld och Tungulus. Efter gamla handskrifter utg. af George Stephens & J. A. Ahlstrand. 1844. Utgånget.

1. Flores och Blanzeflor. En kärleks-dikt från medeltiden. Efter gamla handskrifter utg. af Gustaf Edv. Klemming. 1844. Utgånget.